Allen die ik liefheb,

Allen die ik liefheb,
luister je even mee?
“Dank U
voor de glimlach
die ik vaak
zo nodig had.
Dank U
voor de hand
mij toegeschoven.
Dank U
voor de zorg
mij geschonken.
Dank U
dat ik Uw lach en Uw woord
mocht horen,
Uw zorg en hand
mocht voelen.”
Heer, neem … op in uw eeuwig licht.