Alles ademt hier jouw ziel

Alles ademt hier jouw ziel
zelfs de stilte kan niet liegen.
Sinds je mij zo vlug ontviel,
heb je vleugels om te vliegen.
Je zweeft voort als een komeet
door de stroom van mijn
gedachten.
‘t Is alsof ik zeker weet
dat je zit op mij te wachten.
Alles ademt hier jouw geest,
als ik opsta of ga slapen.
Jij bent, zoals steeds geweest,
mijn trouwste troostend wapen.