Als dit het einde is

Als dit het einde is
en verder niets,
dan is er leegte,
gemis, verdriet en tranen
om wat eens was
en niet meer is.
Maar er is meer
dan lijf en leden,
veel meer.
Want wat een mens bezielt,
dat is, dat was,
zijn geest, zijn kracht,
zijn denkvermogen,
alle gaven van zijn hart:
zijn goedheid grenzeloos,
de sterkte van zijn woord,
zijn hartelijk gebaar,
zijn spreken,
vlug of juist bedachtzaam,
zijn zwijgen
soms veelzeggend.
Dat alles leeft,
leeft voort in die hem kenden,
die van hem hielden
en blijven houden
omdat zijn geest
nooit, nooit vergaat.