Als je pijn hebt, is het misschien beter zo

Als je pijn hebt, is het misschien beter zo
Als je echt wilt, moet je gaan
Maar beloof om ons steeds in alles bij te staan.
Want als je tijd echt is gekomen
en je ons nu voorgoed verlaat
moet je weten dat we allen om je geven.