Als ‘t leven een geschenk is

Als ‘t leven een geschenk is
gekregen, gegeven, verloren
als ‘t leven een gedicht is
geschreven, gelezen, vergeten
als ‘t leven een reis is
vertrokken, beleefd, beëindigd
als ‘t leven een droom is
ingeslapen, gedroomd, ontwaakt.
Waar je ook bent,
ik hoor nog steeds je stem
Waar je ook bent
ik voel nog steeds je warmte
ik zie nog steeds je lach.
De herinnering die je achterliet is mooi,
zacht en warm, vol liefde en zorg.
Je ging in stilte van ons heen en daarom,
zou ik dankbaar moeten zijn
maar juist daarom doet het zo’n pijn.