Avondliedeken

Avondliedeken
‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken
nog even voor het slapen gaan.
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan;
Of ik geen oogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdelooze menschen
Een woordeke van liefde zei.
En vind ik in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was…
Dan voel ik op mijn lippen,
Die goedheid lijk een avond-zoen…
‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken
En zóó z’n oogen toe te doen.

Alice Nahon