De avond komt zo stil, zo stil,

De avond komt zo stil, zo stil,
zo traagzaam aangetreden,
dat niemand weet, wanneer de dag,
of waar hij is gegleden.
‘t Is avond, stil… en mij omtrent,
is iets, of iemand onbekend,
die, zachtjes mij beroerend, zegt:
“‘t is avond en ‘t is rustens recht”.

Guido Gezelle