De grote voyage

De grote voyage
Heb je ‘t geluk van lange te leven
en heb je uw tijd hier wel besteed
heb je hard gewrocht en gewroet al uw dagen
maak dan maar stille uw pakje gereed
Ook als je ‘t niet vraagt zal hij wel komen
misschien volgend jaar misschien vannacht
zijt ge rijk of arme, groot of kleine
wat vroeger of later zijn we d’r al verwacht
En je moet dan allene, zo moedermens allene
en niemand om met u mee te gaan
noch vader noch moeder, noch kind noch vrouwe
‘t is dan dat j’op uw eigen benen moet staan
O Groten Here van Hemel en aarde
‘k ben zo benauwd, geef me uw hand
en breng mij weg, maar heel voorzichtig
naar ‘t verre wonderbare land.

Willem Vermandere