De klok stopte even met tikken

De klok stopte even met tikken
toen jij die andere weg insloeg.
De wind ging liggen
en de zee werd stil.
Je had je rust gevonden.
Vanuit de hemel
kijk je ons glimlachend toe
en fluistert “tot later”.