De mooiste beeltenis op aard,

De mooiste beeltenis op aard,
die ‘k met zoveel zorg bewaar:
de foto van mijn moeder.
‘k Aanschouw ze telkens opnieuw
en vind ook telkens nog wat nieuw:
ik vind ze toch zo innig lief,
met geen te vergelijken.
Het is voor mij de duurste pand,
al is ‘t ook met vergeelde rand:
de foto van mijn moeder.

I.D.