De wereld is een schouwspel,

De wereld is een schouwspel,
hels en hemels tegelijk,
een vreemde rondedans geleid
door een stoet van genieën,
waar het goede, het kwade,
het lelijke, het schone defileert
volgens de rang die hen is toegewezen
met het oog op de vervulling
van een mysterieus einde.