Den avond komt zo stil, zo stil,

Den avond komt zo stil, zo stil,
zo traagzaam aangetreden,
dat geen en weet, wanneer de dag
of waar hij is geleden.
‘t Is avond, stille… en, mij omtrent,
is iets, of iemand, onbekend,
die, zachtjes mij beroerend, zegt:
“‘t Is avond en ‘t is rustens recht.”

G. Gezelle