Don’t tell God

Don’t tell God
how big the storms in your life are,
tell the storms how big your God is…
You are only as weak as your fears
or as strong as your faith !
Vertel het niet aan God
hoe groot de stormen in je leven zijn,
vertel de stormen hoe groot God wel is…
Je bent immers zo zwak als je angsten
en zo sterk als je vertrouwen!