Door leed en leeftijd moe geworden

Door leed en leeftijd moe geworden
was voor vader het stervensuur
geen vernietigend bedreigen meer.
Bij gebrek aan kracht om nog te leven
verzoent een mens zich,
omdat het niet anders kan,
met het onafwendbaar noodlot.
Er was geen enkele uitkomst meer
dan stil het leven weer te geven
in geloof aan Hem die zegt :
“Wie zijn leven geeft
zal veel vruchten dragen!“
In de bijstand en de zorgen
van de laatste dagen
werd ons duidelijk dat
gerechtigheid en liefde
niet enkel woorden zijn
die wij zelf hebben gemaakt.

Wie gelooft, weet zeker dat alles voor
en niet tegen ons is gemaakt.