Een echt leven rondom je familie en je buurt

Een echt leven rondom je familie en je buurt
vond jij belangrijk.
Voor jou hoefden geen franjes
en geen schone schijn.
Je liefde voor je familie,
je gave om kinderen zich goed te laten voelen
en je belangeloze bereidheid om steeds te
helpen waren uniek.
Dit werd enorm gewaardeerd
door diegenen die je kenden.
Je was een man om van te houden,
Een mens om nooit te vergeten.