Een edel mens,

Een edel mens,
eenvoudig en rechtvaardig,
geduldig in zijn lijden,
ieders vriend,
ging heen.
Mogen zij die hem kenden
hem zo in hun
herinnering bewaren.