Een goed mens is van ons heengegaan.

Een goed mens is van ons heengegaan.
Moedig, zoals hij gedurende vele jaren zijn ziekte droeg,
aanvaardde hij ook de laatste weken van voortdurende
pijn. Hij bereidde zich voor op de dood
die tenslotte een verlossing uit zijn lijden zou zijn
en troostte wie rond hem was.

Zijn laatste gedachten gingen naar zijn echtgenote
die hem gedurende jaren zo liefdevol had verzorgd.
Aan zijn kinderen, familieleden en vrienden
liet hij verstaan hoe goed het hem deed
hun medeleven te voelen.

wij zullen je niet vergeten.
Wij zullen ons altijd herinneren hoe je vol aandacht was
voor de zorgen van anderen
en uw pijn achter een kwinkslag probeerde te verbergen.
Wij zullen aan u blijven denken als een goed mens
en in al uw eenvoud…
een groot mens.