Een hart is stilgevallen

Een hart is stilgevallen
een warm en teder hart
dat vreugde geven kon,
pijn opbergen,
zomaar…

Handen liggen nu roerloos
voor eeuwig,
werkende, biddende handen
die bemoedigen konden,
liefde geven,
zomaar…

Ogen zijn gesloten
ogen die gedroomd
en bewonderd hebben,
troostende, lachende ogen
die liefde uitstraalden,
zomaar…

Alles is nu stil.
Toch blijf jij in ons verder leven,
want alles wat jij hebt gegeven
blijft als een warme herinnering
diep in ons hart bewaard,
voor altijd…