Een kort gesprek, een laatste zoen.

Een kort gesprek, een laatste zoen.
Uw klamme handen samen gevouwen
daarin omklemd al mijn vertrouwen
en ik, die niets voor jou kan doen.

Ons trof een smart die niemand kent
kil is mijn hart van hoop verlaten
met wie zal ik nog kunnen praten
nu jij hier niet meer bij me bent.

We zullen je missen, elke dag,
in kleine, eenvoudige dingen.
Maar in ons hart
zal je met ons samenblijven.

K. Gibran