een moeder sterft altijd te vroeg

een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de dagen knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud
bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.