Een stempel op haar leven?

Een stempel op haar leven?
Zij was Moeder:
Eenvoudig en toch groot,
zoals haar uiterlijke verschijning.
Gelovig, naar de oude stempel,
wat staande blijvend in de tijd van toen,
maar vasthoudend aan wat
God en de kerk voorhield.
Gevoelig en met heimwee uitziend
naar het terugkomen bij haar man,
reeds zoveel jaren van haar heengegaan.
En als lijden kwam
en de miserie van de oude dag aanklopte,
dankbaar, voor allen die haar hielpen en liefhadden.
Zo leefde zij,
zo stierf zij:
tevreden om het leven,
tevreden met de dood.
Wij die blijven zeggen
haar dank voor zoveel,
voor alles, waarin ze ons nabij is geweest.
Zij ruste nu gods vrede. Amen.