Een wonderbare schat, een moeder,

Een wonderbare schat, een moeder,
anderen mogen ons liefhebben,
onze moeder alleen begrijpt ons,
ze werkt voor ons, ze bemint ons,
vergeeft ons alles wat wij misdoen.
Het enige kwaad dat ze ons doet
is te sterven en ons gedwongen te verlaten.