Eeuwigheid

Eeuwigheid
Dacht je dat al het grootse leven
dat hier op aarde heeft geleefd
ineens totaal afgeschreven
ineens geen enkel nut meer heeft?
Dat alle liefde die zij gaven
hun wijsheid of hun droefenis
onder de aarde ligt begraven
en dat daar niets van over is?
Zij leven en zij slapen
niet één moment, geen enk’le stond
Hij heeft de mensen niet geschapen
om op te bergen in de grond.

Toon Hermans