Er is niets in een mensenleven

Er is niets in een mensenleven
dat ons meer met verstomming slaat dan de dood,
het wegvallen van een wezen dat ons dierbaar was.
Toch is de dood een alledaags verschijnsel
en moeten we de werkelijkheid aanvaarden.
De dierbare overledene heeft geleefd
als een eerlijk en plichtsbewust mens,
sympathiek in omgang,
alleen bekommerd om zijn gezin en zijn werk.
Iemand op wiens woord men kon bouwen.